برای طهران ماندن طهران چه كردیم؟

تصمیمی كه در تهران تصویب گردید و در اصفهان اجرا !

تصمیمی كه در تهران تصویب گردید و در اصفهان اجرا !

سفرگو: «مصوبه ی سیاست های تشویقی بخش خصوصی برای فعالیت های فرهنگی و هنری و حفاظت از میراث فرهنگی» را شورای شهر تهران در دور سوم به انجام رساند و پس از مدتی اصفهانی ها مبادرت به اجرائی كردن مفاد آن كردند، تا امروز كه شاید هیچ یك از اعضای شورای شهر تهران از وجود آن اطلاعی ندارند!


به گزارش سفرگو به نقل از ایسنا، چند سالی گذشته بود از معرفی پایتخت بعنوان یك شهر تاریخی، وقتی كه رسانه ها قلم هایشان را تیز كرده بودند تا نشان دهند تهران هم مانند خیلی از شهرهای دیگر كشور و چه بسا بیشتر از برخی آن ها، تاریخ و تمدن نهفته ای در خود دارد كه فقط باید شناسایی و معرفی شوند. درست در بحبوحه ی تشكیل گروه های انجمن های میراث فرهنگی و فعالان این حوزه در كشور، كمیته ای هم با نام «كمیته ی پیگیری خانه های تاریخی تهران» شكل گرفت تا آن هم سری بین سرها درآورد و شاید بتواند دستی به كمر خمیده تاریخ «طهران قدیم» بگیرد.

كاری كه در سال های ابتدایی می توان گفت كمابیش از پس آن برآمد، و به شناسایی چند خانه و كمك برای حفاظت از چند بنای تاریخی دیگر منجر گردید. همه اقداماتی كه برای حفاظت از تاریخ یك شهر باید انجام شوند، یك طرف و معرفی شهر در روی كه با نامش ثبت می گردد تا بقیه و حتی ساكنان آن بهتر بتوانند آنرا بشناسند، از جانب دیگر، نشان داد كه هنوز قدم های بزرگی باید برای حفاظت از «طهران قدیم» برداشته شود.

وقتی موج تهران شناسی فقط رشد می كند

سجاد عسگری، دبیر كمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران كه اواخر سال ۹۰ این كمیته را تشكیل داد، در گفت وگو با ایسنا، اما اعتقاد دارد كه این كمیته همچنان در حال پیگیری اقداماتی است كه می تواند بناهای تاریخی بیشتری را در شهر نجات دهد.

او با بیان این كه تلاش می نماییم تا تهران را به مردم تهران بشناسانیم و در این راه، اولین قدم این است كه باید همه بدانند، تهران هم یك شهر تاریخی است نه یك شهر بی هویت مانند نیویورك كه عناصر و بناهای معماری ارزشمندش قدمتی ۵۰ ساله دارند، اضافه كرد: تلاش می نماییم تا بگوییم تهران یك شهر با قمت و دارای ارزش است كه از یك طرف قدمتش را به ۳۲۰۰ سال پیش با عنایت به تاریخ در تپه های قیطریه و از جانب دیگر سابقه اش را با عنایت به كشف اسكلت بانوی هفت هزار ساله به دست كم شش هزار سال پیش نسبت می دهند.

وی اقدامات انجام شده در این كمیته را موفقیت آمیز می داند، چون وضعیت تورهای تهران گردی در طول چند سال قبل را با سال های قبل از ان مقایسه می كند و می گوید: چند سالی است كه مردم به سمت تهرانگردی روی آورده اند و تورهای تهرانگردی توسط فعالان میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان یك دغدغه اصولی و نه دغدغه مالی طراحی می شوند و از جانب دیگر مردم از كار خود می زنند تا در این تورها شركت نمایند.

او با اشاره به این كه شهرداری تهران هم پس از مدتی سوار موج تورهای تهران گردی شد، اظهار می كند: این نهاد شهری هم كوشش كرد تا با برنامه ریزی از آثار تاریخی حفاظت كند، حتی خیابان سی تیر را هر چند بعنوان یك مورد ناقص نسبت به دیگر خیابان ها و میدان های تاریخی و فرهنگی شهرها نشان دهد و مردم را به هویت فرهنگی تاریخی گذشته خود برگرداند، از جانب دیگر دولتی ها در برنامه های خود به گردشگری و تهران گردی توجه نمایند، كه در این كار تا حدودی «NGO»ها موفق بودند.

در تبلیغ احیای بناهای تاریخی ضعیف عمل می كنیم

وی با اشاره به این كه تهران یك پایتخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد كه پول در آن حرف اول را می زند، می گوید: اگر همه موارد را هم كنار بگذاریم، اما نمی توان از این نكته عبور كرد كه در تبلیغ احیای بناهای تاریخی تهران ضعیف عمل می نماییم، به اندازه های كه شهرهای كوچكی مانند كاشان در این زمینه گویِ سبقت را پایتخت ربوده اند. حتی نمی توانیم در حد برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره عكاسی صندوق احیا سازمان میراث فرهنگی، بافت های تاریخی تهران را نشان دهیم.

عسگری در ادامه به استقبال مالكانِ كافی شاپ ها در خانه های قدیمی و تاریخی اشاره می كند و ادامه می دهد: این موج نشان داده است كه اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است، هرچند دستگاه های دولتی و حتی فعالان مدنی تهران در این زمینه زیاد موفق نبوده اند اما خود مردم نسبت به این اتفاقات روندخوبی را پیش گرفته اند.

مصوبه ای كه در تهران تصویب گردید و در اصفهان اجرا

این فعال فرهنگی استان تهران، با اشاره به تصویب مصوبه ی سیاست های تشویقی بخش خصوصی برای فعالیت های فرهنگی و هنری و حفاظت از میراث فرهنگی در دوره سوم شورای شهر تهران می افزاید: هر چند این مصوبه را در ان زمان تصویب كردند اما هیچگاه برای اجرایی شدنش گامی برداشته نشد، حتی تا امروز كه در دوره پنجم شورای شهر تهران، به نظر می آید حتی از آن اطلاعی ندارند یا اگر هم آگاه اند، می گویند آنقدر مصوبه داریم كه باید نخست آن ها را اجرایی و پیگیری نماییم و برای آنها دستورالعمل اجرایی داشته باشیم تا بتوانیم از بخش خصوصی درخواست نماییم تا در این زمینه وارد شود.

عسكری با بیان این كه شهرداری اصفهان برای حفاظت از بناها و بافت های تاریخی خود از مواد قانونی این مصوبه استفاده می نماید، در حالیكه شهرداری و شورای شهر تهران حتی آنرا نمی شناسند، ادامه می دهد: در طول سال های گذشته مردم فهمیده اند تفاوت های نقاط پایینی شهر در محله های مانند "ادولاجان" و "سنگلج" با مناطق بالایی یعنی حتی بالاتر از پل كریمخان چیست، ازاین رو در این حوزه موفق بوده ایم و حتی در حفاظت از بناها هم موفقیت هایی به دست آورده ایم، اما در حوزه تبلیغ بسیار ضعیف عمل كرده ایم.

سازمان میراث فرهنگی در تهران است و اما ضعیف ترین شهر هم تهران

او معتقد است: تهران باید الگو باشد و به همه استان ها چنین مواردی را تسری دهد، در حالیكه با وجود قرار گرفتن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شهر تهران، آن ضعیف ترین مكان در چنین مواردی است.

وی با اشاره به اینكه چند سال قبل معماران تهرانی با الگوبرداری از شهرهای دیگر مانند بوشهر، اصفهان، شیراز یا یزد كه هر كدام با انتخاب روزی با نام شهر خود، حدود ۶ سال پیش «اول آبان» را بعنوان «روز تهران» معرفی كردند، ادامه می دهد: اما هنوز نتوانسته اند مدیریت شهری را ترغیب كنند كه در برنامه هایشان به این زمینه توجه كند، در واقع مدیریت شهری درگیر این اتفاق نشد، پس می توان این اتفاق را یك عیب از جانب معمارها برشمرد كه سبب شد دو سال قبل شورای شهر تهران بدون توجه به همه اقدامات انجام شده، «۱۴ مهر» را بعنوان «روز تهران» انتخاب نماید، با انجام این كار هم تابحال موفق به اجرایی كردن یك برنامه مشخص برای روز تهران نشده اند، چون هنوز تبلیغات موفقی در این زمینه نداشته اند.

دبیر كمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران، با بیان این كه هنوز دغدغه های مدیریت شهری نسبت به این روز وجود دارد، اظهار می كند: چطور بنرهایی در تهران برای معرفی اجلاس ۲۰۱۸ همدان در سطح تهران، نصب می گردد و آنرا پایتخت فرهنگی می نامند اما هیچ گاه برای هفته فرهنگی تهران در شهرهای دیگر بنری به این مناسبت نصب نمی گردد، ازاین رو باید تلاش نماییم هفته تهران فقط در شهر تهران نباشد هرچند مدیریت شهری واكنشی نسبت به آن نشان ندهد.

او با اشاره به اجرایی شدن طرح «نگارخانه ای به وسعت یك شهر» كه در مناسبت های مختلف توسط شهرداری در سال های گذشته طراحی و در سطح شهر اجرائی شده بود، می گوید: می توانستیم چنین كاری را برای «روز تهران» هم انجام دهیم، حتی قرار بود كمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران، كمپین «شهر موزه تهران» را امسال فعال كند و كل شهر در قالب یك نگارخانه، همه جاذبه های فرهنگی تاریخی تهران را نشان دهد، اما در لحظه آخر این كار توسط سازمان زیباسازی لغو شد، در حالیكه اگر در همان روز در سطح شهر می رفتید بنرهای نصب شده در هر نقطه از تهران یا متعلق به یك رزمایش بود یا هفته نیروی انتظامی یا روز اول مهر یا حتی هنوز برخی بنرها نوروز ۹۷ را تبریك می گفتند.

وی با بیان این كه فقط دو بنر در تهران یكی ابتدای خیابان شریعتی و دیگری در تقاطع خیابان بهشت و خیام نزدیك شورای شهر تهران با این مورد نصب شده است، می گوید: دیگر هیچ اتفاقی در سطح شهر رخ نداد تا مردم را با «روز تهران» آشنا كند، می توان گفت؛ «تهران در خودش هم گمنام بود».

خواب خرگوشی مسئولان برای روز تهران

عسگری با اشاره به مراسمی كه شورای شهر تهران در ۱۴ مهر وبه این مناسبت در كاخ گلستان برگزار كرد، می افزاید: هرچند این روز را متعلق به مردم تهران می دانند، اما در آن مراسم هم به نظر می رسید تهران را متعلق به مسئولان تهرانی می دانستند. اگر فضای مجازی نبود مردم نمی دانستند روزی با نام تهران وجود دارد.

او با اشاره به ضرورت تولید ستاد هماهنگی جشن روز تهران توسط مردم و نه مسئولان، اظهار می كند: مدیریت شهری باید فكری به حال این قضیه كند، این كه بخواهیم هفتم مهر فكر نماییم كه باید برای ۱۴ مهر چه كاری انجام داد، نشان می دهد، همه خوابِ خواب هستند.

وی اما میراث فرهنگی تهران را هم نهادی بدون توجه به این روز معرفی می كند كه با درخواست شورای شهر تهران، مبادرت به مجانی كردن موزه ها در این روز كرد و ادامه می دهد: گویا تهرانی ها و مسئولان اش به خواب خرگوشی رفته اند، شاید اگر برگزاری چنین مراسم هایی را توسط مردم انجام دهیم و مسئولیتش بر عهده مسئولان شهری و دولتی نباشد، بهتر بتوان این كار را انجام داد، شاید بهتر باشد متولی چنین كاری یك جامعه فرهیخته خارج از بدنه دولت باشند تا مسئولان دولتی و شهری.
1397/07/18
12:51:35
5.0 / 5
2437
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
سفرگو SafarGoo

سفر سفرگو

گردشگری و توریسم

safargoo.ir - تمامی حقوق سایت سفرگو متعلق به آن و محفوظ می باشد