مطالب سفرگو

اشك اندوه ابنیه تاریخی یزد از بی‎ توجهی متولیان

اشك اندوه ابنیه تاریخی یزد از بی‎ توجهی متولیان

كورسوی امید برای بیمه نشده های گردشگری و صنایع دستی

كورسوی امید برای بیمه نشده های گردشگری و صنایع دستی
معاون گردشگری مطرح كرد؛

تشریح وضعیت خسارت و كمك های دولتی به صنعت توریسم

تشریح وضعیت خسارت و كمك های دولتی به صنعت توریسم

دلیل استفاده از ردیاب خودرو

دلیل استفاده از ردیاب خودرو

اعطای نشان بین المللی گردشگری حلال به خانه مردم شناسی بومیان كیش

اعطای نشان بین المللی گردشگری حلال به خانه مردم شناسی بومیان كیش

معرفی بهترین صرافی رمزارز

معرفی بهترین صرافی رمزارز
یك مسئول در وزارت میراث فرهنگی:

دارایی های استان مركزی به ثروت تبدیل گردد

دارایی های استان مركزی به ثروت تبدیل گردد
تذكر نظری به شهردار تهران نسبت به تخریب آثار تاریخی تهران؛

شهردار نسبت به تخریب هویت فرهنگی تهران حساس نیست

شهردار نسبت به تخریب هویت فرهنگی تهران حساس نیست
معاون گردشگری در نشست وزرای گردشگری كومسك مطرح كرد

لزوم تعریف استانداردهای جدید خدمات الكترونیك به گردشگران

لزوم تعریف استانداردهای جدید خدمات الكترونیك به گردشگران

حفاری غیرمجاز در عمق 20 متری یك چاه! دستگیری 6 حفار در استان سمنان

حفاری غیرمجاز در عمق 20 متری یك چاه! دستگیری 6 حفار در استان سمنان
سفرگو SafarGoo

سفر سفرگو

گردشگری و توریسم

safargoo.ir - تمامی حقوق سایت سفرگو متعلق به آن و محفوظ می باشد