همه جا رد پای میراث فرهنگی هست

همه جا رد پای میراث فرهنگی هست

به گزارش سفرگو همه ی محور «چهارباغ» را سال ۱۳۹۵ برای طرح ساماندهی كنونی از زیر نگاهشان عبور دادند، در حالیكه امیدشان به بررسی های اوایل دهه ۹۰ برای عبور مترو از زیر چهارباغ خوش بود و شاید بنابراین فكر نمی كردند با هر بار بررسی، سازه یا لایه ی جدیدی به دست آورند و بنابراین بدون اعتبار و در كمال خوش باوری راه را برای شهرداری باز گذاشتند و هر بار باستان شناسان، میراث فرهنگی اصفهان را شوكه كردند از لایه های تاریخی جدیدی كه چهارباغ را به گذشته اش متصل می كرد.


به گزارش سفرگو به نقل از ایسنا، چیزی حدود سه ماه قبل خبر رسید كه هیات دیرینه شناسی چهارباغ اصفهان در حفاری هایشان در كفِ تاریخی خیابان چهارباغ به كف فرش و سنگفرش آجریِ دوره قاجار كه روی بخش صفوی اضافه شده بود، رسیدند، اما اوایل نوروز سال جاری فعالان میراثی اعلام نمودند كه محوطه ی تاریخی با سنگ ریزه و برخی ابزارآلات پُر شده است.
هر چند طرح ساماندهی خیابان چهارباغ بعنوان پروژه ای ادامه دار از چند سال قبل تا امروز با خبرهای مختلفی از كشفیات جدید در این محوطه ی تاریخی همراه بوده اما اعتراض های فعالان میراثی استان اصفهان نسبت به رفتاری كه شهرداری و میراث فرهنگی با چهارباغ اصفهان دارند، از همان ابتدا یكی از معضلات مطرح شده از جانب آنها بود بگونه ای كه به نظر می رسید سرنوشت كشفیات جدید در آمادگاه و میدان انقلاب جورِ دیگری رقم می خورد.
اما سید احمد حسینی نیا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان - در گفتگو با ایسنا می گوید: هر اتفاق و پروژه ای كه تابحال در محدوده ی چهارباغ عباسی تا میدان انقلاب اصفهان انجام شده با هماهنگی و دریافت مصوبه از پژوهشگاه میراث فرهنگی و با نظارت میراث فرهنگی بوده است.
او با اشاره به وجودِ مستنداتِ دوره ی قاجار از این محوطه بیان می كند: مبنا بر این بوده كه یك مسیر انحرافی مادی كه بعنوان مسیرِ آبراهه بوده و برای آبیاری فضای سبز چهارباغ در حد فاصل آمادگاه تا انقلاب و باغاتِ این محدوده استفاده می شده، نجات بخشی شود كه به علت حساسیت دوستان و همكاران روی آن محوطه، پروژه ی ساماندهی از آمادگاه تا انقلاب برای چندین ماه متوقف گردید و در جلساتی كه با میراث فرهنگی داشتیم، تصمیم گرفته شد تا پس از انجام عملیات كاوش و دیرینه شناسی در این محوطه، كاری در این محوطه انجام نشود.
وی به معرفی تیم دیرینه شناس از جانب پژوهشگاه میراث فرهنگی با همین هدف اشاره می كند و می گوید: با این كار تیمی برای كاوش به ما معرفی و كاوش انجام شد، بقایا و آن آبراهه شناسایی شدند و در نهایت گزارشِ كار به شورای فنی و پژوهشگاه ارسال شد، در نتیجه در جلسه ی ۱۲ بهمن سال قبل كه توسط پژوهشگاه برگزار گردید محور و آبراه فرعی شناسایی و با هماهنگی شورای فنی میراث فرهنگی در سه نقطه محدوده ای معین شد تا آثار شناسایی شده به صورت ویترین و نمایشگاهی نمایش داده شده و با نورپردازی مناسب و جزئیات مشخص برای نما و جداره ها، آن در انظار عمومی قرار بگیرند.
او با تاكید بر این كه در پوشاندن هر محوطه ی تاریخی كه میراث فرهنگی تصمیم به انجام آن می گیرد، بطور قطع بتون ریزی و دفن آن محوطه صورت نمی گیرد، بیان می كند: در شرایطی كه تصمیم بر احیا نشدن یك سازه یا محوطه در شرایطی خاص گرفته می شود، معمولا روی آن با جزئیات مخصوص پوشانده می شود تا كار در زمانِ مشخصِ و بر مبنای نظر میراث فرهنگی انجام و آن محوطه احیا شود.
وی با بیان این توضیح كه درباره ی آبراهه سه نقطه ارائه شد تا جزئیات را به شورای فنی عرضه نماییم و در نهایت در جلسه ی ۱۲ اسفند سال قبل با تهیه ی یك صورت جلسه برای نمایش بخشی از سنگ های كف تاكید شد، ادامه می دهد: این آبراهه دارای وسعتی بیشتر از چهارباغ است و حتی تا بخش امروزی "آمادگاه" هم پیش می رود. هنوز این بخش كارگاهی است و با محدودیت در عبور و مرور به علت مباحث ایمنی كارگاه، مواجه می باشد.
حسینی نیا وضعیت كنونی تپه اشرف اصفهان برای مرمت و برنامه ریزی هایی كه در طول سال های بعد برای حفاظت از این محوطه توسط میراث فرهنگی انجام شده و پوشاندن كامل این محوطه با جزییاتی مشخص را نمونه ای از این اقدامات می داند و می افزاید: جزئیات برای پوشاندن بخش هایی از مسیر شناسایی شده توسط شهرداری اصفهان به دنبال ابلاغ شورای فنی میراث فرهنگی به كارگاهِ این پروژه عملیاتی شد. حتی نوع مصالح در هر لایه ی به دست آمده هم متفاوت هستند تا در زمان آغاز بررسی آن محوطه به صورت دستی به سازه ی اصلی دست پیدا كرده و كار بررسی را انجام دهند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان درباره ی كلیت پروژه ی ساماندهی چهارباغ اصفهان توضیح می دهد: همه ی محور، مصوبه ی سال ۱۳۹۵ را داشت كه به علت حساسیت ها و تضاربِ آرا، این مورد بار دیگر در دستور كار شهرداری قرار گرفت و بار دیگر با هماهنگی میراث فرهنگی بررسی و كنترل شد هر چند به این معنا نیست كه طرح قبلی مشكلی داشته باشد كه در نهایت همان طرح تصویب گردید، اما به این علت كه بعضی از دوستان و متخصصان نقطه نظراتی درباره ی متریال، مصالح و مباحث چهارباغ كه برپایه مصوبه انجام شده بود، داشتند آن بار دیگر به رای عمومی گذاشته و برای آن فراخوان زده شد.
او ادامه می دهد: در ادامه شورای راهبری شكل گرفت، اتاق فكر ایجاد و طرح ها توسط شورای راهبری بررسی گردید، در نهایت طرحی كه بتواند كیفیت محور چهارباغ را برپایه آن چه كه لایه های تاریخی و سوابق می گویند و اساس آن مربوط به همان سال ۹۵ بود، بار دیگر به میراث فرهنگی عرضه و در حقیقت در این تاریخ، مصوبه ای به ما داده شد تا پروژه را در محدوده ی دروازه دولت تا آمادگاه كار نماییم. در همین زمان مصوبه ی كاوش و بررسی دیرینه شناسی و خواناسازی دقیق محوطه از آمادگاه تا انقلاب ابلاغ گردید، حتی كار بخش اول تمام و كاوش در بخش دوم شروع شد.
وی با تاكید بر این كه در زمان كاوش هیچ اقدامی در ان محوطه توسط شهرداری انجام نمی شد، می افزاید: با كشف آبراهه و تكمیل كاوش آن، گزارشِ كاوش در بهمن سال قبل به پژوهشگاه میراث فرهنگی ارسال شد و جزئیات برای ادامه ی كار حتی ایجاد سه ویترین در محوطه در ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط شورای فنی به ما ابلاغ گردید، یعنی هر كار و فرایند ای كه در محوطه انجام می شود دارای مصوبات قانونی و برپایه نظر قانونی میراث فرهنگی است.
حسینی نیا با بیان این كه همه ی این مسیر - چهارباغ عباسی تا میدان انقلاب - یك مرتبه برای قطار شهری در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ كاوش شده و پاسخ های لازم گرفته شده بود اظهار می كند: مصوبه ی آن در سال ۹۵ بر مبنای كاوش ها گرفته شد و یك هجمه ی اجتماعی شكل گرفت تا بار دیگر اقدام گردد، كه در نهایت آن پروژه به دو بخش تقسیم شد، نخست از چهارباغ عباسی تا آمادگاه و در مرحله ی بعدی از آمادگاه تا میدان انقلاب در دستور كار قرار گرفت.
وی با تاكید بر این كه آرشیو پژوهشگاه میراث فرهنگی این جزئیات را در آرشیو خود دارد، ادامه می دهد: با كشفِ آبراهه قاجاری به علت حساسیت های موجود قرار بر تعیین تكلیف میراث فرهنگی بود بنابراین هنوز عملیات عمرانی در این محدوده صورت نگرفته و دور آن بسته است.
حسینی نیا با بیان این كه در فرایند هفت - هشت ماهه ای كه بخش اول كار انجام شده است، شهرداری كار خویش را انجام داد و باستان شناسان كارِ خود را، تاكید می كند: در این فرایند ی مقطعی كه باستان شناسان وارد كار شدند هیچ گونه عملیات عمرانی انجام نشده و همین حالا هم این روند ادامه دارد.1399/01/28
13:31:47
5.0 / 5
2024
تگهای خبر: تاریخی , فرهنگی , فضا , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
سفرگو SafarGoo

سفر سفرگو

گردشگری و توریسم

safargoo.ir - تمامی حقوق سایت سفرگو متعلق به آن و محفوظ می باشد